Проекти та програми
Наша діяльність спрямована на збір, систематизацію та збереження інформації про культурне надбання людства.
Забезпечення вільного та широкого доступу до оцифрованих колекцій та архівів, що демонструють унікальні здобутки культурної спадщини. Дослідження минулого крізь призму досягнень окремих діячів, дозволить зовсім іншим чином сприймати історію, ...
Створення глобального цифрогового архіву для збереження копій об'єктів всесвітнього культурного надбання у візуальній (2D/3D), аудіо та текстовій формах задля подальшого вільного та широкого доступу до таких копій.
Підтримка роботи цифрового банку високоякісних копій об’єктів культурно-історичної спадщини людства, який здатен забезпечити їхнє ґарантоване збереження на сотні років.
Забезпечення збереження і передачі культурної спадщини наступним поколінням.