Архівна діяльність
Минуле завжди з нами, і все, що ми собою представляємо, все, що ми маємо, виходить з минулого. Ми його творіння та на його фундаменті ми будуємо майбутнє.
Архівна діяльність

Мета програми

Підтримка роботи цифрового банку високоякісних копій об’єктів культурно-історичної спадщини людства, який здатен забезпечити їхнє ґарантоване збереження на сотні років.

Архівна діяльність

Ключові завдання

  1. Створення архітектури цифрового архівного банку;
  2. Класифікація, каталогізація, обробка та збереження оцифрованих копій аналогових експонатів;
  3. Створення метаданих для кожної збереженої цифрової копії;
  4. Своєчасна міграція архіву на нові носії інформації відповідно до викликів технічного прогресу.